Advento pradžia

Straipsnio data 2016-11-28

Gimnazijos gyvenimas

2016-11-28 gimnazijoje svečiavosi klebonas Miroslavas Balcevič, kuris kartu su mokiniais ir bendruomene, iškilminga malda, pradėjo advento laikotarpį. Šios maldos metu buvo pašventintas didžiausias advento simbolis vainikas ir uždegta pirmoji žvakė simbolizuojanti Jėzaus atėjimo laukimą. Adventas – keturis sekmadienius trunkantis laikotarpis, kurio metu mes atsisakydami to, ką labai mėgstame ir susikaupę, laukiame į pasaulį ateinančio išganytojo Jėzaus Kristaus.

Vilius Biveinis, tikybos mokytojas