Projektas „Senieji Lietuvos dvarai“

Straipsnio data 2005-01-01

„Senieji Lietuvos dvarai“

Nuo 2005 m. vykdomas tęstinis mokyklinis projektas „Senieji Lietuvos dvarai“, kurio pagrindiniai tikslai – supažindinti mokinius su dabartine dvarų aplinka ir buvusiu kultūriniu gyvenimu, skatinti mokinius puoselėti dvarų kultūros paveldą.

Projektui vadovauja istorijos mokytoja Jurgita Kovalenkienė, informacinių technologijų mokytoja Regina Garpuškinienė ir lietuvių kalbos mokytoja Edita Kazakevičiūtė.

Kiekvienų metų birželio mėnesį mokiniai renka ir sistemina informaciją apie pasirinktą dvarą, jo savininkus didikus, tuometinę kultūrinę, socialinę, ekonominę aplinką, vaidina mizanscenas iš bajorų kasdieninio gyvenimo, vyksta apžiūrėti išlikusių pasirinkto dvaro pastatų, daro pristatymus mokyklos bendruomenei.

2005 m. projekto dalyviai lankėsi Trakų Vokės dvare: apžiūrėjo oficinas, arklides, skalbyklą, varpinę, Eduardo Andre projektuotą parką bei patį dvarą (po metų – 2006 m.- ten pat lankėsi ir kita mokinių grupė, sudaryta iš žemesnių klasių mokinių).

Taip pat 2005 m. buvo aplankytas Oginskių giminei priklausantis Plungės dvaras bei Renne dvaras Renave, pasižymintys gausiomis paveikslų ekspozicijomis.

2006 m. buvo organizuojama ekskursija po Biržų kraštą – lankytasi Tiškevičių dvare Astrave bei garsiajai Radvilų giminei priklausiusioje Biržų pilyje. Kitos ekskursijos metu tyrinėta trečiojo Tiškevičių giminei priklausiusio Užutrakio dvaro aplinka.

2007 m. projekto dalyviai lankėsi Baženskių giminei priklausiusiame Burbiškio dvare (Radviliškio rajonas), kur grožėjosi ne tik skulptūromis, bet ir tvenkinukais, tilteliais, puošiančiais parką.

Senųjų Lietuvos dvarų aplinkos tyrinėjimas leidžia integruoti kelių mokomųjų dalykų žinias bei gebėjimus: lietuvių kalbos (vaidinamos mizanscenos, daromi pranešimai), informatikos ir istorijos (kaupiama ir sisteminama medžiaga), dailės (piešiami dvarų pastatai).

Projekto iniciatoriai siekia skatinti mokinių patriotiškumą – pasididžiavimą savo  Tėvynės praeitimi.