57 laidos Išleistuvių šventė gimnazijoje

Straipsnio data 2016-07-15

Išleistuvės

Liepos 15 d. brandos atestatų atsiimti atėjo 19 gimnazijos abiturientų, kurie sėkmingai išlaikė pasirinktus mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus. Po direktorės ir klasės auklėtojos sveikinimo žodžių jiems buvo įteikti brandos atestatai ir jų priedai. Karinai Batiuškovai ir Gretai Kanapickaitei įteiktos piniginės dovanos už gautus rusų kalbos valstybinio egzamino ,,šimtukus“. Karolina Grinevič gavo KTU padėką ir metinę žurnalo „IQ“ prenumeratą. Abiturientų pasveikinti susirinko mokytojai, tėvai, artimieji ir draugai. Tradiciškai abiturientai pasodino medelį. Riešutas augdamas primins gimnazijos bendruomenei apie šią puikią 57 laidą, kurios mokiniai mokėsi, vaidino, šoko, vedė renginius, dainavo, meistravo, dalyvavo projektuose. Buvo daromos nuotraukos ant gimnazijos slenksčio su auklėtoja, mokytojais ir artimaisiais, kurie su jais buvo šiuos 12 metų, o vėliau visų laukė smagi šventė iki ryto …

Tatjana Paškel, direktoriaus pavaduotoja ugdymui