5-12 klasių sporto šventė 2011 m. vasario 24-25 d.

Straipsnio data 2011-02-25

Sportas

2011 m. vasario 24-25 diena

Ketvirtadienis. Sporto šventės pradžia. Visos klasės, subėgusios į sporto salę, sporto dieną pradėjo komandų prisistatymu. Renginio organizatoriai supažindino vaikus su programa ir paskelbė varžybų pradžią. Varžybos prasidėjo nuo ne tiek fizinių, kiek protinių užduočių 9-12 kl. mokiniams, tokių kaip – šachmatai, šaškės, sudoku, smiginis ir stalo tenisas. 5-8 klasių mokiai tuo metu dalyvavo komandiniuose žaidimuose: estafečių, krepšinio ir kvadrato rungtyse. Grįžę į salę 9-12 kl. mokiniai varžybas tęsė estafečių rungtyse. Šios gan neblogai sekėsi 9 klasės moksleiviams, tačiau ne taip gerai 11 klasės mokiniams. Pirmą sporto šventės dieną užbaigėme krepšinio varžybomis: mokiniai prieš mokinius.

Penktadienis – sporto šventės antroji diena. Šią dieną žaidėme krepšinį ir snaiperių varžybas. Varžybos buvo įtemptos ir gan nenuspėjamos. 9 klasės berniukų krepšinio komanda laimėjo 1-ąją vietą, o mergaičių komanda užėmė 3-ąją vietą. Snaiperių varžybas taip pat buvo sėkmingos 9–ams. Lešek Viduto užėmė 3 –ąją vietą o Justyna Četyrkovska 1 –ąją moksleivių tarpe tarp vyresnių klasių moksleivių.

Visi kovojo aršiai, visi labai norėjo pergalės, bet nevisiems pasisekė ją iškovoti. Bet nė vienas neliko nuskriaustas, visi gavo pasveikinimus už dalyvavimą ir už pergales – garbės raštus.

Šių metų sportiškiausia klase buvo pripažinta 9 klasė 9-12 klasių tarpe, o   5-8 klasių tarpe – 7 klasė.

Justyna Četyrkovska, 9 kl.