Mokyklos 50-metų jubiliejaus atgarsiai (2007 m. birželio 16 d.)

Straipsnio data 2007-06-16

Gimnazijos gyvenimas

Pagaliau ilgai lauktoji diena atėjo…

Pasimeldę per iškilmingas mišias Parudaminio bažnyčioje, apsilankę ,,Ryto“ draugijos muziejuje ir  išklausę buvusio direktoriaus Algimanto Masaičio pasakojimų apie mokyklos istoriją,   visi svečiai – buvę ir dabartiniai mokiniai, mokytojai, tėveliai, įvairių draugijų, organizacijų, įstaigų atstovai – sugužėjo į mokyklą. Užsiregistravę svečių knygoje ir parašę savo palinkėjimus mokyklai, visi susibūrė sporto salėje.

Prasidėjo šventinis koncertas: daina keitė dainą, šokis – šokį, kalba – kalbą. Ypač džiugu, kad mokyklos bendruomenę savo apsilankymu pagerbė europarlamentaras Vytautas Landsbergis, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistas Rytis Rimgaila, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV, Tautinių mažumų skyriaus Rytų Lietuvos programos poskyrio vedėjas Alfonsas Kairys, Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojos: Sofija Ryžova, Lilija Andriuškevič ir Teresė Vaitiekienienė, Juodšilių girininkijos girininkas Genadijus Moroz, Marijampolio darželio vedėja Irena Tamoševičienė, Parudaminio bažnyčios kunigas Miroslav Balcevič, UAB ,,Dasita“ direktorius Anatolij Pachomov bei kiti garbūs svečiai.

Mokytojams buvo įteikti svečių bei mokyklos direktoriaus Vytauto Steponavičiaus garbės raštai, perskaityti pasveikinimai bei palinkėjimai. Parodytas dėmesys nudžiugino mokytojus, kurie pajuto, kad jų darbas bei pastangos yra vertinami.

Po oficialiosios renginio dalies buvę abiturientai bei mokytojai susitiko kabinetuose ir prie vaišių stalo pasidalino prisiminimais apie mokykloje praleistas malonias akimirkas, pasakojo apie tai, kuo gyvena dabar: vaikus, šeimą, darbus, svajones bei lūkesčius.

Kalbų tikrai netrūko, juk buvo ir tokių, kurie vienas kito net nebepažino – praėjo netgi daugiau nei 50 metų…

Šventinis renginys, skirtas mokyklos 50-ies metų jubiliejui, pasibaigė, liko tik prisiminimai bei įspūdžiai. Tikimės, kad jie buvo tikrai malonūs ir ilgai išliks mūsų visų širdyse…

Mokyklos durys visada atviros Jums, brangūs mokiniai, mokytojai bei svečiai.