Ketvirtokų palydos 2010-05-27

Straipsnio data 2010-05-27

Ketvirtokų palydos

Gegužės 27 d. mokyklos aktų salėje vyko 4 klasės mokinių šventė „Mes atsisveikinam, pradine, tave gražiausiais žodžiais pavadinę‘‘. Visi mokiniai sėkmingai baigė pirmąjį išsilavinimo etapą ir perkelti į penktą klasę.

Mokyklos aktų salėje susirinko daug svečių. Buvo ištarta daug šiltų padėkos žodžių tėveliams, mokytojams, palinkėta ir toliau sėkmingai mokytis būsimiems penktokėliams.

Buvo įteiktos dovanėlės. Ketvirtokams talkino buvę mokiniai Raimondas Miniauskas ir Katerina Špiliauskaitė.

4 klasės mokytoja Asta Andrikonienė