Vasario 16 – osios šventė 2008 m.

Straipsnio data 2008-02-16

Vasario 16-oji

2008 m. vasario 15 diena.

Prieš devyniasdešimt metų, 1918 m. vasario 16 d., Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, kuriame skelbiama, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tiesiogiai Valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. Pasirašė jį 20 tarybos narių, be minėtųjų keturių, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vl. Mironas, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.

            Kiekvienais metais mokykloje vyksta renginys, skirtas šiai dienai paminėti. Nebuvo išimtis ir šie mokslo metai. Mokiniai skaitė eilėraščius, prisiminimus bei kitus istorinius dokumentus apie šių visuomenės šviesuolių gyvenimą. Neliko nepaminėta nei viena pavardė, neliko neištartas nei vienas vardas.

Įvykęs renginys- puiki pilietiškumo pamoka mūsų mokiniams.  Pamoka, kurioje pajutome, kad esame laisvi, ir  supratome, kam esame dėkingi už tą laisvę ir nepriklausomybę