Seminaras rajono mokytojams

Straipsnio data 2016-04-27

Gimnazijos gyvenimas

Š.m. balandžio 27 d. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje vyko kasmetinis seminaras „Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje“, kurį gimnazija organizavo kartu su Vilniaus rajono mokyklų metodine taryba. Seminare dalyvavo ir Jaroslav Suboč, Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistas. Šiemet rajono 38 pradinio ugdymo, anglų kalbos, istorijos, kūno kultūros, šokio, fizikos, matematikos  ir technologijų mokytojai klausėsi gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Editos Kazakevičiūtės – Etlioglu ir anglų kalbos vyresniosios mokytojos Dovilės Banienės pranešimo „Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje“, kuriame mokytojos pasidalino savo ir kitų gimnazijos mokytojų sukaupta patirtimi apie vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos svarbą ugdymo procese, organizavimo būdus, jų praktiniu taikymu. Matematikos mokytojas Andrius Berniukevičius pranešime „Mokymo(si) būdų įtaka įsivertinimui“  kalbėjo apie verinimą ir efektyvų mokymąsi naudojant metodus orientuotus į skirtingus mokymosi stilius, nuolat kartojant. Mokytojai stebėjo po dvi atviras integruotas pamokas. Vyko: integruota technologijų ir istorijos pamoka IG klasėje (technologijų vyresnioji mokytoja Alicija Volodkevič ir istorijos vyresnioji mokytoja Jurgita Dervinienė), integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka IIG klasėje (anglų k. mokytoja Ana Taraškevič ir matematikos mokytojas Andrius Berniukevičius), integruota pasaulio pažinimo ir matematikos pamoka 3 klasėje (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Andrikonienė ir pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Makarevičienė), integruota kūno kultūros ir fizikos pamoka IIIG klasėje (kūno kultūros mokytojas metodininkas Saulius Barevičius ir fizikos mokytojas Artūras Masevičius), integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka  IIG klasėje (anglų k. vyresnioji  mokytoja Dovilė Banienė ir istorijos vyresnioji mokytoja Jurgita Dervinienė), integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka 4 klasėje (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Salvija Karčiauskienė ir matematikos mokytojas Andrius Guzėjus), integruota kūno kultūros ir šokio pamoka 2 klasėje (kūno kultūros vyresnysis mokytojas Gintaras Taučius ir šokio mokytojas Vilius Ščerbickas). Po stebėtų pamokų vyko aptarimas.

Gimnazijos kolektyvas džiaugiasi, kad į jau ketvirtus metus organizuojamą seminarą renkasi vis daugiau mokytojų.

                                                                            Tatjana Paškel, direktoriaus pavaduotoja ugdymui