Misionieriaus viešnagė gimnazijoje

Straipsnio data 2016-04-08

Gimnazijos gyvenimas

2016-04-08 Marijampolio Meilės Lukšienės Gimnazijoje lankėsi misionierius brolis Juozapas Glebas, priklausantis Pranciškaus Ksavero brolijai, įsikūrusiai Baltimorėje, JAV. Brolis, pravesdamas pamokas anglų kalba, vyresnių klasių mokiniams aiškino, kas yra pašaukimas ir kaip pašaukimas siejasi su gyvenimo pasirinkimo keliu, taip pat kuo skiriasi darbas ir pašaukimas. Brolis Juozapas mokiniams pasakojo savo gyvenimo kelio pasirinkimo istoriją – liudijimą.

Vilius Biveinis, tikybos mokytojas