Kūrybinės dirbtuvės „Aš – pilietis“

Straipsnio data 2016-03-10

Kovo 11-oji

Kas yra  pilietiškumas, pilietis? Plačiąja prasme – savo asmens teisių, atsakomybės ir pareigų demokratinei valstybei suvokimas, veikla visuomenės labui, bendrapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos gynimas, gerovės Lietuvai siekimas. Trumpiau – pareigų atlikimas savo valstybei, tautai. Pilietis –  asmuo, turintis valstybėje  tam tikras teises ir pareigas. Pilietiškumas dažnai suvokiamas ir kaip vertybių, ir savybių sistema. Tokių kaip – pagarba, tolerancija, laisvė, atsakomybė, pareiga, teisingumas. Pasitelkę šias sąvokas V-IVG kl. mokiniai Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Dieną, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Aš – pilietis“.  Suskambėjus skambučiui į pirmą pamoką, mokiniai sugužėjo į mokyklos aktų salę, kur kiekvienos klasės atstovai burtų keliu išsitraukė teminę sąvoką, kuria remiantis reikėjo atlikti kūrybinį darbą.  Vėliau 8.15  val. 8.00–11.00 val.  klasėse,  pasidalinę į grupes, atliko šias užduotis: gamino  langų puošybos elementą pagal pateiktą trafaretą, kūrybinę užduotį „Aš – pilietis“ (nuotraukų reportažą  iš klasės gyvenimo, filmą, skaidres, iliustraciją ar kt.), piešė pilietiškumo plakatą, ruošėsi  originaliam jo  pristatymui. Tuo pačiu metu dalis mokinių dalyvavo Nacionaliniame istorijos konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.

 Atlikę visas užduotis, sutartu laiku visi atvyko į kūrybinių darbų pristatymus. Salėje jau laukė komisija, pasiruošusi vertinti klasių pristatymus pagal iš anksto sutartus kriterijus. Pristatymai truko beveik valandą, tačiau salėje esantiems žiūrovams laikas, stebint tikrai įdomius, originalius ir patriotiškus, pilietiškumo sąvoką atspindinčius klasių pasirodymus, pralėkė labai greitai. Po trumpos pertraukėles įvykusi viktorina užbaigė kūrybines dirbtuves, skirtas Kovo 11–ajai, antrajam Lietuvos gimtadieniui.

Jurgita Dervinienė, istorijos vyresn. mokytoja