Gamtamokslinė konferencija „Vanduo gali… “

Straipsnio data 2016-03-18

Gimnazijos gyvenimas

2016 m. kovo 18 d. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje vyko respublikinė gamtamokslinė konferencija. Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš visos Lietuvos. Pradinukai analizavo mus supantį pasaulį, domėjosi aplinkosaugos problemomis, dalinosi atrastomis žiniomis apie Lietuvos vandens telkinius, jų svarbą, išsaugojimą. Taip pat dalinosi patirtimi, žiniomis, atradimais, demonstravo bandymus.
Mūsų gimnazijos 3 klasės mokiniai: Jonas Rudminas ir Eimantas Kaminskas skaitė pranešimą „Vanduo“. Pranešime kalbėjo apie vandens svarbą žmogaus gyvybei, gyvūnams, augalams. Supažindino konferencijos dalyvius su gerais ir pražūtingais vandens darbais. Priminė kaip saugiai reikia elgtis prie vandens telkinių, kokie gresia pavojai. Mokinius konferencijai ruošė klasės auklėtoja R. Makarevičienė. Jonas ir Eimantas įgijo naujos patirties, puikiai argumentuodami reiškė savo nuomonę, aktyviai atsakinėjo į konferencijos dalyvių užduotus klausimus. Mokiniai ir mokytoja gavo padėkos raštus bei dovanėles.

                                                          Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Makarevičienė