Piešinių ir rašinių konkursas „Kodėl aš myliu Lietuvą“

Straipsnio data 2016-03-11

Konkursai Kovo 11-oji Vasario 16-oji

Nuo 2016 m. sausio 19 d. iki 2016 m. kovo 11 vyko konkursas  „Kodėl aš myliu Lietuvą“ . Jį organizavo: TS-LKD Tautininkų frakcija; konkursą rėmė: VšĮ „Lietuvos laisvės fondas“, Europos Parlamento narys Gabrielius Landsbergis, Seimo narys Valentinas Stundys, TS-LKD vykdomoji sekretorė Monika Navickienė. Konkurse dalyvaujantys mokiniai domėjosi šalies istorija, buvo ugdomas patriotizmas ir skatinama kūrybiškai perteikti savo meilę Lietuvai.

Pradinių klasių 2-3-4 klasių mokiniai, kartu su mokytojomis Asta Andrikoniene ir Rasa Makarevičiene dalyvavo konkurse. Pradinukai piešė piešinius, gamino aplikacijas, kuriose vaizdavo gražiausius Lietuvos kraštovaizdžius. Savo piešiniuose atskleidė tyriausius jausmus: meilę, pasididžiavimą mūsų Tėvyne.  Konkurse darbus vertino komisija, kuriai pirmininkavo rašytoja Renata Šerelytė ir dailininkas-skulptorius Vilmantas Adamonis. Džiugu, kad  išrinktose 15 piešinių prizininkų gretose puikavosi mūsų gimnazijos 3 klasės mokinių: Dominykos Roževič ir  Saulės Elžbietos Leonavičiūtės darbai.

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Makarevičienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Andrikonienė