Šaulių pratybos „Žiema 2016“ Marijampolyje

Straipsnio data 2016-01-29

Šauliai

2016 metų sausio dvidešimt devintąją dieną į Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnaziją trims dienoms atvyko  Lietuvos Šaulių Sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Šalčininkų 11-oji kuopa. Prie šių pratybų prisijungė Paberžės būrio j. šauliai vadovaujami Vytauto Garšvos, Jašiūnų „Aušros“ vidurinės mokyklos j. šauliai vadovaujami muzikos mokytojo Vytauto Latono, pratybose dalyvavo ir „Geležinio Vilko“ j. šauliai atvykę su suaugusiais šauliais, gausiai prisijungė ir Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos vaikai vadovaujami Sauliaus Barevičiaus, Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos j. šauliai vadovaujami Eduard Veder. Ir pirmą kartą rengiamose Šalčininkų kuopos pratybose atvyko iš Vilniaus suaugusių šaulių būrys.  Pratybose taip pat sulaukti vadovai:  Eimantas Žilvys, Bronius Bagdanavičius, Tomas Bagdanavičius, Vidmantas Petras Kuprevičius, Tomas Seliatyckis,  Rimas Kuklys, Anželika Veder, Arvydas Norkūnas, Marius Arnastauskas, Igoras Bartanavičius, instruktoriai iš Krašto apsaugos savanorių. Instruktoriai iš ŠAK  žvalgų būrio:  Vyr. ltn. Šarūnas Daujotis, eil.  Vytautas Tamulynas, vyr. eil. Jevgenij Morozov, srž. Martynas Undraitis ir Pėstininkų    802 kuopos eil. Tomas Seliatyckis.

    Lietuvos Šaulių Sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės, Šalčininkų 11-osios kuopos vadas viršila Eimantas Tamulynas organizuoja šaulių pratybas Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje jau ne pirmą kartą. Šiose pratybose iš viso dalyvavo virš 160 šaulių.  Pratybų organizatorius  džiaugėsi ne tik dalyvių gausa, bet ir daug žadančiomis pratybomis.

  Tik atvykę dalyviai užsiregistravo ir kibo į darbus. Visi j. šauliai buvo padalinti į keturis būrius. Labai pagirtina, kad pratybose buvo sulaukta dar daugiau negu praeitose pratybose dalyvaujančių šaulių, bet ir jaunuolių, kuriems tokio tipo pratybos buvo pirmosios. Jau vėliau dalyviams buvo vedama paskaita apie LŠS istoriją bei dabartį, tuomet laukė dar viena labai įdomi paskaita apie mediciną. Nepamiršta ir dar vieno svarbaus elemento karinės ekipuotės variantai ir jų komplektavimo tvarka.  Ne tik mokymai padėjo įsilieti į kareivinių rėžimą, tuoj po paskaitų buvo sudarytas budėjimo grafikas ir paskelbta komanda „Kuopa miegas”.  Tokia buvo pirmoji pratybų diena.

   Kitą rytą, pasigirdus “Kuopa kelt” prasidėjo pasiruošimas dar vienai naujų nuotykių ir įspūdžių dienai. Antroji diena prasidėjusi nuo skanių pusryčių žadėjo dar daugiau žinių ir praktikos. Šauliai buvo labai geros nuotaikos ir džiaugėsi kai kam jau pažįstama, o kai kam dar visiškai nauja patirtimi. Antrosios dienos mokymai buvo orientuoti į teorinių žinių pritaikymą praktikoje. Aplink mokyklos teritoriją  buvo mokomasi naudotis nebylaus valdymo signalais ir paversti juos pačia efektyviausia komunikacijos priemone vykdant įvairias užduotis. Dalyviai susipažino ir įtvirtino žinias apie taktiką „Šaulys žiemos sąlygomis“, bei patys jauniausi ir pirmą kartą dalyvaujantys busimi j. šauliai sužinojo kaip šauliai maskuojasi žiemos metu. Vėliau buvo rengiamas žygis lauke, buvo parodyti laužo įkūrimo tipai, būsimi bei j. šauliai turėjo galimybę į savo nusipieštus taikinius pašaudyti iš „Airsoft G36C“ ginklų.

    Tuo pat metu pažengę šauliai papusryčiavę ir susiruošę ekipuotę išvyko į mišką, kuriame veikė pagal nustatytą planą, kartu su instrukturiais iš ŠAK žvalgų būrio, mokėsi žvalgybos ir kitų taktinių elementų.

    Prieš pat pietus atvyko Vilniaus Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės vadas Mjr. Mindaugas Milius, kuris stebėjo tiek suaugusiųjų šaulių pasirengimą prieš išeinant į mišką, bei j. šaulių mokymus. Pabendravęs su Šalčininkų 11-os kuopos vadu bei atvykusiais vadovais išvyko.

   Antrosios dienos įspūdžiais pasidalijo būsimas j. šaulys, kuris tokiose pratybose dalyvauja pirmą kartą:

-Visų pirma, kas paskatino tapti jaunuoju šauliu?

   Apie šią veiklą sužinojau pristatyme apie Lietuvos Šaulių sąjungą.

– Ar nebuvo baisu atvykti į tokias pratybas ir dalyvauti jose su jau labiau patyrusiais šauliais?

  Nebuvo baisu kadangi kartu su manimi atvyko daug ir mano draugų, esame šalia savo namų.

– Ar patiko stovyklos veikla? Ar sužinojai kažko naujo ir vertingo?

   Man šios pratybos buvo pirmos ir paliko neišdildomą įspūdį. Iš arčiau susipažinau su Lietuvos Šaulių sąjungos veikla bei įsigijau daug naujų draugų.

    Pratybų pabaigoje visi šauliai buvo sukviesti į sporto salę, kurioje buvo apdovanoti labiausiai nusipelnę šauliai.

Saulius Barevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas