Gimnazijos laidos

1960 m. – 1 laida

Klasės auklėtojas – Algis Šablauskas

1laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

1. 1. Teresė Jadzevičiūtė
2. 2. Janina Norkūnaitė
3. 3. Marytė Petravičiūtė
4. 4. Irena Lukštaitė
5. 5. Genė Mileišaitė
6. 6. Kristina Politikaitė
7. 7. Violeta Politikaitė
8. 8. Janina Mažeikaitė
9. 9. Algis Uždavinys
10. 10. Alfredas Masiukevičius
11. 11. Petras Aidukonis
12. 12. Vytautas Verseckas

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1961 m. – 2 laida

Klasės auklėtoja – Vilhelmina Dasytė

2laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

13. 1. Veronika Bukelytė
14. 2. Jadzė Jankavičiūtė
15. 3. Danutė Kaltonaitė
16. 4. Aldona Karmaraitė
17. 5. Verutė Kiškelytė
18. 6. Zosė Mockaitė
19. 7. Liucija Petrikaitė
20. 8. Genė Stakauskaitė
21. 9. Jonas Čiplys
22. 10. Antanas Jasielčiukas
23. 11. Bernardas Jurcevičius
24. 12. Jonas Rinkevičius
25. 13. Boleslovas Verseckas
26. 14. Vytas Ravaitis

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1962 m. – 3 laida

Klasės auklėtojas – Antas Paulauskas

3laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

27. 1. Elena Buckaitė
28. 2. Antanina Geležinaitė
29. 3. Marytė Jadzevičiūtė
30. 4. Antanina Kamenčiūtė
31. 5. Janina Kuckaitė
32. 6. Genė Lukaitytė
33. 7. Julė Mažeikaitė
34. 8. Vanda Petrikaitė
35. 9. Janina Petrikaitė
36. 10. Marytė Petravičiūtė
37. 11. Verutė Petravičiūtė
38. 12. Marytė Šimelionytė
39. 13. Jadvyga Urbonavičiūtė
40. 14. Elena Ulonaitė
41. 15. Alfonsas Augulis
42. 16. Edvardas Jadzevičius
43. 17. Pranas Jurcevičius
44. 18. Juozas Rinkevičius
45. 19. Alfredas Stipinas

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1963 m. – 4 laida

Klasės auklėtoja – Gražina Boguslauskienė

4laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

46. 1. Liucija Bublevičiūtė
47. 2. Danutė Juchnevičiūtė
48. 3. Marytė Karveckaitė
49. 4. Ona Kulaitytė
50. 5. Marytė Laveckaitė
51. 6. Marytė Petravičiūtė
52. 7. Kristina Statinaitė
53. 8. Stasė Verseckaitė
54. 9. Viktoras Bublevičius
55. 10. Jonas Galvelė
56. 11. Zigmantas Čepas
57. 12. Algimantas Kucka
58. 13. Vytenis Kucka
59. 14. Edvardas Kucka
60. 15. Jonas Rinkevičius
61. 16. Romanas Steponavičius
62. 17. Leonardas Valeika

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1964 m. – 5 laida

Klasės auklėtoja – Danutė Norkūnienė

5laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

63. 1. Elena Brazevičiūtė
64. 2. Regina Jadzevičiūtė
65. 3. Verutė Karveckaitė
66. 4. Danutė Nanevičiūtė
67. 5. Kristina Rinkevičiūtė
68. 6. Gražina Stanelytė
69. 7. Juzė Ulonaitė
70. 8. Janė Zibalaitė
71. 9. Jadvyga Ščesnavičiūtė
72. 10. Janina Čereškevičiūtė
73. 11. Sabina Paškevič
74. 12. Janina Seržantovič
75. 13. Leonas Kucka

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1965 m. – 6 laida

Klasės auklėtoja – Laima Viščiulytė

6 laid

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

76. 1. Marytė Andruškevičiūtė
77. 2. Elena Karmazaitė
78. 3. Kazė Radzevičiūtė
79. 4. Janina Rinkevičiūtė
80. 5. Jadvyga Šėmytė
81. 6. Marytė Šėmytė
82. 7. Marytė Urbanavičiūtė
83. 8. Elena Vasiukevičiūtė
84. 9. Irena Verseckaitė
85. 10. Vytenis Politika
86. 11. Vladas Radzevičius
87. 12. Vytautas Matukas

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1966 m. – 7 laida

Klasės auklėtoja – Honorata Kostiuškevičienė

7laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

88. 1. Genė Aleksaitė
89. 2. Leonarda Buckaitė
90. 3. Polė Ilijoitytė
91. 4. Albina Petrikaitė
92. 5. Danutė Petrikaitė
93. 6. Marija Ulonaitė
94. 7. Danutė Verseckaitė
95. 8. Janina Verseckaitė
96. 9. Jonas Lukoševičius
97. 10. Tadas Sugintas
98. 11. Kazys Subotkevičius
99. 12. Antanas Stipinas

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1967 m. – 8 laida

Klasės auklėtoja – Vilhelmina Pundienė

8laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

100. 1. Danute Augaitė
101. 2. Irena Borusevičiūtė
102. 3. Brone Kazlauskaitė
103. 4. Genė Laurinavičiūtė
104. 5. Marija Petrikaitė
105. 6. Anton Černiavskij
106. 7. Jonas Repeika

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1968 m. – 9 laida

Klasės auklėtoja – Ona Laurinavičiūtė

9laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

107. 1. Danutė Jaselčiūkaitė
108. 2. Liongina Karmazaitė
109. 3. Liucina Lemešova
110. 4. Janė Maksimavičiūtė
111. 5. Marytė Petrikaitė
112. 6. Teresa Versockaja
113. 7. Viktoras Karmaza
114. 8. Jonas Kulys
115. 9. Viktoras Mindžiulis
116. 10. Leonas Petrikas
117. 11. Tadas Petrikas
118. 12. Jonas Rinkevičius
119. 13. Stasys Šiška

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1969 m. – 10 laida

Klasės auklėtoja – Aldona Bogdanaitė

10laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

120. 1. Marytė Galvelytė
121. 2. Janina Girsaitė
122. 3. Janė Ilijoitytė
123 4. Nijolė Jakimčikaitė
124. 5. Gražina Kondratavičiūtė
125. 6. Marytė Skurkaitė
126. 7. Svetlana Suzanavičiūtė
127. 8. Sabina Sugintaitė
128. 9. Marija Stanešauskaitė
129. 10. Marija Šturlytė
130. 11. Janė Verskaitė
131. 12. Vytautas Barnukevičius
132. 13. Marijonas Matulaitis
133. 14. Mečislovas Norkūnas
134. 15. Jonas Radzevičius
135. 16. Jonas Savickas
136. 17. Stasys Verseckas
137. 18. Jonas Zajančkauskas

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1970 m. – 11 laida

Klasės auklėtojas – Antanas Paulauskas

11laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

138. 1. Stanislava Jutkevičiūtė
139. 2. Lilija Leščinskaitė
140. 3. Danutė Paškelytė
141. 4. Genoefa Puišaitė
142. 5. Česlava Svietnickaitė
143. 6. Danutė Šturlytė
144. 7. Marytė Verseckaitė
145. 8. Kazys Norkūnas
146. 9. Vladas Šturlys

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1971 m. – 12 laida

Klasės auklėtoja – Ona Laurinavičiūtė

12laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

147. 1. Irena Aidukonytė
148. 2. Teresė Ginevičiūtė
149. 3. Marytė Gaidulevičiūtė
150. 4. Henrikas Godlijevskis
151. 5. Antanas Ilijoitis
152. 6. Viktoras Jadzevičius
153. 7. Valė Jurkaitytė
154. 8. Marytė Kaltonaitė
155. 9. Vitalijus  Karmaza
156. 10. Marytė Karmazaitė
157. 11. Mykolas Karmaza
158. 12. Jonas Matulaitis
159. 13. Leonarda Petrikaitė
160. 14. Leokadija Petrikaitė
161. 15. Ona Skurkaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1972 m. – 13 laida

Klasės auklėtojas – Vilhelmina Pundienė

13laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

162. 1. Galina Aidukonytė
163. 2. Vida Aidukonytė
164. 3. Regina Barauskaitė
165. 4. Viktoras Barauskas
166. 5. Jonas Berniukevičius
167. 6. Vytautas Bruzgulis
168. 7. Česė Čepulionytė
169. 8. Bronius Grinevičius
170. 9. Juozas Grinevičius
171. 10. Elvyra Kosteckaitė
172. 11. Vytautas Rudžionis
173. 12. Zigmas Suzanavičius
174. 13. Genė Šimčikaitė
175. 14. Valė Uždavinytė
176. 15. Teresė Vainilaitė
177. 16. Ona Valancevičiūtė
178. 17. Janė Veligoraitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1973 m. – 14 laida

Klasės auklėtoja – Honorata Kostiuškevičienė

14laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

179. 1. Danutė Grinevičiūtė
180. 2. Mečislovas Grinevičius
181. 3. Danutė Jakimčikaitė
182. 4. Vytautas Kondratavičius
183. 5. Vaclovas Labutis
184. 6. Jadvyga Ladyšaitė
185. 7. Valė Norkūnaitė
186. 8. Jurgis Norkūnas
187. 9. Ona Radzevičiūtė
188. 10. Ona Nedaltauskaitė
189. 11. Regina Pivarauskaitė
190. 12. Jadvyga Radzevičiūtė
191. 13. Marija Skamarokaitė
192. 14. Vytautas Skorupskas
193. 15. Janina Selilaitė
194. 16. Irena Uždavinytė
195. 17. Gemalija Budrevičiūtė
196. 18. Sabina Urbonavičiūtė
197. 19. Ramunė Namikaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1974 m. – 15 laida

Klasės auklėtoja – Laima Viščiulytė

15laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

198. 1. Rita Aidukonytė
199. 2. Jonas Aleksa
200. 3. Regina Augulytė
201. 4. Marytė Barauskaitė
202. 5. Irena Bartusevičiūtė
203. 6. Janina Brazevičiūtė
204. 7. Galina Ginevičiūtė
205. 8. Vaclovas Godlijevskis
206. 9. Elena Lukoševičiūtė
207. 10. Pranas Mackevičius
208. 11. Teresė Rinkūnaitė
209. 12. Ona Urbanovičiūtė
210. 13. Skirmantė Truncaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1975 m. – 16 laida

Klasės auklėtoja – Regina Barevičienė

16laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

211. 1. Galina Augulytė
212. 2. Marytė Augulytė
213. 3. Birutė Barauskaitė
214. 4. Danutė Barauskaitė
215. 5. Vanda Barauskaitė
216. 6. Kristina Berniukevičiūtė
217. 7. Juozas Butrimanskas
218. 8. Janina Čepulionytė
219. 9. Liuda Čerkauskaitė
220. 10. Leokadija Grinevičiūtė
221. 11. Tadas Labulis
222. 12. Jonas Ledauskas
223. 13. Jūratė Namikaitė
224. 14. Janė Stankevičiūtė
225. 15. Marija Stankevičiūtė
226. 16. Tadas Statkevičius
227. 17. Liucija Sugintaitė
228. 18. Leonora Suzanavičiūtė
229. 19. Danutė Zmitrovičiūtė
230. 20. Aleksas Zubkauskas
231. 21. Audronė Zaikauskaitė
232. 22. Aldona Vainilaitytė
233. 23. Vytautas Vaitiekūnas
234. 24. Gediminas Kostiuškevičius

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1976 m. – 17 laida

Klasės auklėtoja – Jovita Tupikienė

17laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

235. 1. Linas Butrimauskas
236. 2. Janina Dasytė
237. 3. Stasys Jankovičius
238. 4. Juozas Jankovičius
239. 5. Ona Jurevičiūtė
240. 6. Ona Jurgelevičiūtė
241. 7. Napaleonas Lisovskis
242. 8. Tadas Norkūnas
243. 9. Vladas Potapovas
244. 10. Jonas Pivaraukas
245. 11. Jonas Rapčinskas
246. 12. Valentinas Rokas
247. 13. Lidija Sečinskaitė
248. 14. Ona Skamarokaitė
249. 15. Veronika Stankevičiūtė
250. 16. Jonas Svetnickis
251. 17. Stasys Urinavičius
252. 18. Teresė Verseckaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1977 m. – 18 laida

Klasės auklėtoja – Honorata Kosciuškevičienė

18laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

253. 1. Juozas Akutavičius
254. 2. Galina Adamonytė
255. 3. Mečislovas Butkus
256. 4. Irena Berniukevičiūtė
257. 5. Vaclovas Čepulionis
258. 6. Jadvyga Čepulionytė
259. 7. Marytė Čepulionytė
260. 8. Jadvyga Jarmolovičiūtė
261. 9. Birutė Juchnevičiūtė
262. 10. Kristina Kislovskaitė
263. 11. Leokadija Kislovskaitė
264. 12. Povilas Mackevičius
265. 13. Zigmas Suzanavičius
266. 14. Viktoras Skurka
267. 15. Stanislovas Skurka
268. 16. Alina Sokolovičiūtė
269. 17. Janina Šleiterytė
270. 18. Janina Ševelytė
271. 19 Egidija Šatikauskaitė
272. 20. Antanina Šimelevičiūtė
273. 21. Danutė Šimelevičiūtė
274. 22. Juozas Šakas
275. 23. Rima Vaitiekūnaitė
276. 24. Liucija Verseckaitė
277. 25. Danutė Veskaitė
278. 26. Česlovas Vaitkunskas
279. 27. Vanda Tavianskaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1978 m. – 19 laida

Klasės auklėtoja – Jagvyga Ravaitienė

19laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

280. 1. Genadijus Barovskis
281. 2. Stanislovas Barovskis
282. 3. Danutė Čepulionytė
283. 4. Marytė Čepulionytė
284. 5. Teresė Čepulionytė
285. 6. Mečislovas Gasiulis
286. 7. Francas Ivaška
287. 8. Stasė Kislauskaitė
288. 9. Vaiva Kostiuškevičiūtė
289. 10. Leonidas Kodis
280. 11. Irena Kucevičiutė
291. 12. Viktoras Kutka
292. 13. Irena Laveckaitė
293. 14. Janina Lingaitė
294. 15. Jadvyga Lingaitė
295. 16. Birutė Miliauskaitė
296. 17. Regina Milevskaja
297. 18. Mečislovas Murauskas
298. 19. Mykolas Norkūnas
299. 20. Romualdas Paškelis
300. 21. Jonas Repeika
301. 22. Laimutė Skaramarakaitė
302. 23. Vladislovas Subotkevičius
303. 24. Aleksandra Statkevičiūtė
304. 25. Kristina Zuzanavičiūtė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1979 m. – 20 laida

Klasės auklėtoja – Vilhelmina Pundienė

20laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

305 1 Regina Aidukonytė
306 2 Vanda Čepulionis
307 3 Zuzana Kavaliauskaitė
308 4 Danuta Kislovskaja
309 5 Ana Kislovskaja
310 6 Vladislava Labul
311 7 Aleksandra Liadovskaja
312 8 Vytautas Morkūnas
313 9 Galina Mulma
314 10 Valentina Potapova
315 11 Josifas Politika
316 12 Algis Repeika
317 13 Danuta Skočik
318 14 Elvyra Stankevičiūtė
319 15 Iraida Stykon
320 16 Janina Urinovič
321 17 Elena Uždavinytė
322 18 Marija Voronovskaja
323 19 Romualdas Versockis
324 20 Stanislava Vysockaja

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1980 m. – 21 laida

Klasės auklėtoja – Genovaitė Simsonienė

21laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

325 1 Danutė Aidukonytė
326 2 Česlava Drutaitė
327 3 Janina Gasiulytė
328 4 Sigitas Karmaza
329 5 Marija Kislovska
330 6 Ana Kucevič
331 7 Jadvyga Narkūnaitė
332 8 Michailas Pavinskis
333 9 Danuta Sinkevič
334 10 Rima Stankevičiūtė
335 11 Tadeušas Šėmis
336 12 Ivanas Šimulevičius
337 13 Irena Tracevskaja
338 14 Viktoras Užėnas
339 15 Teresa Voišnis

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1981 m. – 22 laida

Klasės auklėtoja – Gražina Boguslauskienė

22laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

340 1 Voitiekas Bernatas
341 2 Danuta Blaževičiūtė
342 3 Janina Čepulionytė
343 4 Leokadija Čepulionytė
344 5 Tadeušas Drūta
345 6 Aleksandra Dulkaitė
346 7 Donata Jakutytė
347 8 Emilija Keršytė
348 9 Ilona Kutkaitė
349 10 Robertas Miniauskas
350 11 Marija Narkauskaitė
351 12 Michailas Narkūnas
352 13 Ramutė Repeikaitė
353 14 Jadvyga Selilaitė
354 15 Genrikas Steckas
355 16 Ina Stykonaitė
356 17 Janas Urinovičius
357 18 Vladimiras Ustinovičius
358 19 Genrikas Uzorka
359 20 Honorata Vaitkunskaitė
360 21 Velina Varaniuk
361 22 Danuta Valkovskaja
362 23 Inga Dodonovaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1982 m. – 23 laida

Klasės auklėtoja – Valerija Gurinskaitė

23laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

363 1 Ivanas Baranovskis
364 2 Ana Bartosevičiūtė
365 3 Donatas Boguševičius
366 4 Liucija Borusevič
367 5 Eugenijušas Čepulionis
368 6 Artūras Jadinskis
369 7 Janina Juchevičiūtė
370 8 Kristina Kovger
371 9 Jonas Kšenavičius
372 10 Marijanas Labulis
373 11 Leokadija Matyžonok
374 12 Francas Narkūnas
375 13 Albina Politikaitė
376 14 Julius Raginis
377 15 Stanislava Repeikaitė
378 16 Asta Sasnauskaitė
379 17 Stanislava Siliuk
380 18 Viktoras Urbanovičius
381 19 Leokadija Vainovskaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1983 m. – 24 laida

Klasės auklėtojas – Vytautas Steponavičius

24laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

382 1 Stanislava Akinča
383 2 Kristina Bialas
384 3 Alsis Boguslauskas
385 4 Liucija Čepulionis
386 5 Teresa Čepulionis
387 6 Lilija Davlidovič
388 7 Lilija Germanovič
389 8 Algis Jarmalovičius
390 9 Tadeušas Jurevičius
391 10 Jadvyga Kucevič
392 11 Teresa Kulakovskaja
393 12 Zita Kutko
394 13 Janas Labulis
395 14 Lionginas Masiukevičius
396 15 Barbara Michalovskaja
397 16 Regina Miliauskaitė
398 17 Aloizas Norkūnas
399 18 Aleksandras Osipovičius
400 19 Ina Pliuškytė
401 20 Vladimiras Prošinas
402 21 Romualdas Pulkovskis
403 22 Janina Ragožaitė
404 23 Daiva Sasnauskaitė
405 24 Kristina Silko
406 25 Teresa Silko
407 26 Ana Stankevičiūtė
408 27 Mečislavas Svirabovičius
409 28 Stefanija Šakaitė
410 29 Leonora Šimelevičiūtė
411 30 Vladimiras Uždavinys
412 31 Vida Vozniakaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1984 m. – 25 laida

Klasės auklėtoja – Jovita Masaitienė

25laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

413 1 Regina Aškelovič
414 2 Leonardas Čepulionis
415 3 Edmundas Dzidzelis
416 4 Romualdas Jurcevič
417 5 Kristina Kamarauskaitė
418 6 Gelena Kutko
419 7 Deimantas Kukuris
420 8 Tadeušas Masiukevičius
421 9 Lilija Mulic
422 10 Elena Narkūnaitė
423 11 Rosita Pliuškytė
424 12 Regina Repeikaitė
425 13 Ana Šimelevič
426 14 Česlavas Tetianec
427 15 Gražvydas Tvaranavičius
428 16 Romualdas Urinavičius
429 17 Alicija Užėnaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1985 m. – 26 laida

Klasės auklėtoja – Genovaitė Simsonienė

26laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

430 1 Biruta Bialas
431 2 Vitalijus Blaževičius
432 3 Liucija Čepulionis
433 4 Živilė Geitus-Eitvinaitė
434 5 Nijolė Janaudytė
435 6 Česlavas Jurgelevičius
436 7 Teresa Kuftova
437 8 Kristina Labulytė
438 9 Veslava Liadovskaja
439 10 Irena Pacyno
440 11 Arvydas Paulauskas
441 12 Natalija Pavinskaitė
442 13 Viktoras Ragoža
443 14 Vanda Sinkevič
444 15   Irena Svirabovič
445 16   Nijolė Ševčiuvenec
446 17   Ričardas Urinovič

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1986 m. – 27 laida

Klasės auklėtoja – Jadvyga Ravaitienė

27laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

447 1 Regina Blaževič
448 2 Egidijus Čiuplinskas
449 3 Rita Janaudytė
450 4 Teresa Masian
451 5 Danuta Michalovskaja
452 6 Ivanas Prošinas
453 7 Janina Rimpo
454 8 Krystyna Urinovič
455 9 Nijolė Užėnaitė
456 10 Pavelas Vesko

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1987 m. – 28 laida

Klasės auklėtojas – Gediminas Urbonas

28laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

457 1 Aistė Boguslauskaitė
458 2 Lilia Borusevič
459 3 Galina Filistovič
460 4 Ana Genalova
461 5 Ryšardas Germanas
462 6 Alicija Jankovskaja
463 7 Regina Jarmalovič
464 8 Danutė Juzonytė
465 9 Lucija Labul
466 10 Regina Mulic
467 11 Rimantas Paulauskas
468 12 Antanas Prokopavičius
469 13 Loreta Vaitekūnaitė
470 14 Arvydas Vaitiekėnas
471 15 Genadijus Lavrinovičius

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1988 m. – 29 laida

Klasės auklėtoja – Jovita Masaitienė

29laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

472 1 Dalia Cicėnaitė
473 2 Ana Druto
474 3 Pavelas Filistovičius
475 4 Kęstutis Jankauskas
476 5 Valdas Kamarauskas
477 6 Teresa Krupėn
478 7 Sergėjus Klopovas
479 8 Valentina Kominč
480 9 Teresa  Moroz
481 10 Gražina Prontkelevič
482 11 Juozas Repeika
483 12 Aleksandra Svetnickaja
484 13 Lilija Svirobovič
485 14 Aleksandras Ščensnovičius

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1989 m. – 30 laida

Klasės auklėtojas – Gediminas Urbonas

30laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

486 1 Regina Borusevič
487 2 Aleksandras Ceškelis
488 3 Ilona Didiul
489 4 Žana Kovger
490 5 Romualda Kšenavičiūtė
491 6 Janas Michalovskis
492 7 Birutė Ravojcytė
493 8 Alina Stefanovič
494 9 Tadeušas Svirabovičius
495 10 Petras Šakas
496 11 Jaroslavas Ščensnovičius
497 12 Regina Tarasevič
498 13 Robertas Versockis
499 14 Petras Virvičius
500 15 Nijolia Voišnis

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1990 m. – 31 laida

Klasės auklėtoja – Gražina Boguslauskienė

31laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

501 1 Edita Dulko
502 2 Kristina Godlijauskaitė
503 3 Daiva Goraninaitė
504 4 Asta Juzonytė
505 5 Alina Kamarauskaitė
506 6 Jolanta Kliacevič
507 7 Stasys Krikštaponis
508 8 Ana Kuftova
509 9 Miroslavas Politika
510 10 Vaclovas Tarasevičius
511 11 Valentina Zaiceva

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1991 m. – 32 laida

Klasės auklėtoja – Pranciška Stundytė

32laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

512 1 Andrejus Butrimovičius
513 2 Renata Ceškel
514 3 Andrius Čiuplinskas
515 4 Liucija Jarmolkovič
516 5 Violeta Kliacevič
517 6 Žana Masian
518 7 Gendrikas Masiukevičius
519 8 Lešekas Mikšta
520 9 Pavelas Tomaševskis
521 10 Anželika Versockaja
522 11 Marijonas Voišnis

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1992 m. – 33 laida

Klasės auklėtojas – Vitalijus Zaremba

33laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

523 1 Tadeušas Aidukonis
524 2 Zbignevas Antonovičius
525 3 Snežana Binkytė
526 4 Ana Blaževič
527 5 Alina Butko
528 6 Juzefa Didiul
529 7 Vitalijus Dulko
530 8 Žana Jankelevič
531 9 Vidmantas Kanapickas
532 10 Česlovas Karasevičius
533 11 Danguolė Karpovičiūtė
534 12 Teresa Kislovskaja
535 13 Vidmantas Politika
536 14 Birutė Sidliarevič
537 15 Irena Solobuda
538 16 Aleksas Suchockis
539 17 Roma Urbanovič

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1993 m. – 34 laida

Klasės auklėtoja – Genovaitė Simsonienė

34laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

540 1 Anastasija Bukovskaja
541 2 Andžėjus Chontas
542 3 Olga Godlijauskaitė
543 4 Lilija Macijevska
544 5 Robertas Mikšta
545 6 Galina Ragoža
546 7 Andžejus Statkevičius
547 8 Inga Stempkovskaja
548 9 Rima Šulcytė
549 10 Piotras Tomaševskis

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1994 m. – 35 laida

Klasės auklėtoja – Jadvyga Ravaitienė

35laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

550 1 Teresa Aliaševič
551 2 Ana Jurcevič
552 3 Ana Kijut
553 4 Marius Lopšaitis
554 5 Jurijus Masiukevič
555 6 Evaldas Žilėnas
556 7 Jurgita Lopšaitytė
557 8 Jurgita Repečkaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1995 m. – 36 laida

Klasės auklėtoja – Jovita Masaitienė

36laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

558 1 Ivanas Baranovskis
559 2 Elena Fedorovič
560 3 Valdemaras Grinevičius
561 4 Ilona Jokubaitytė
562 5 Romualdas Kamarauskas
563 6 Jūratė Karpovičiūtė
564 7 Oksana Klus
565 8 Ana Kijut
566 9 Artūras Laveckis
567 10 Tatjana Okulevič
568 11 Natalija Petkevič
569 12 Gintautas Steponavičius
570 13 Irena Šulcytė
571 14 Jolanta Urinovič

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1996 m. – 37 laida

Klasės auklėtoja – Daiva Taučiuvienė

37laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

572 1 Vytenis Baranauskas
573 2 Stanislavas Bartkevičius
574 3 Jurgita Dovžukaitė
575 4 Andrėjus Kovalenko
576 5 Mindaugas Narkūnas
577 6 Olga Okulevič
578 7 Alicija Potapova
579 8 Rūta Žilėnaitė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1997 m. – 38 laida

Klasės auklėtoja – Gražina Boguslauskienė

38laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

580 1 Ivanas Barkovskis
581 2 Rytis Bielinis
582 3 Valdemaras Blaževičius
583 4 Česlava  Čaplia
584 5 Ilona Grinevič
585 6 Ilona Klus
586 7 Andžejus Komaras
587 8 Dmitrijus Pachomovas
588 9 Egidijus Sarpalius

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1998 m. – 39 laida

Klasės auklėtoja – Vilhelmina Pundienė

39laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

589 1 Vitold Baranovskij
590 2 Mirovslav Barkovskij
591 3 Artūras Dovgialo
592 4 Erika Gerbiak
593 5 Algimantas Kaziūnas
594 6 Ruslan Kliacevič
595 7 Kristina Kutko
596 8 Antanas Mackevičius
597 9 Veslavas Osipovič
598 10 Renata Semenovič
599 11 Gražina Tarasevič
600 12 Oksana Zubkovskytė
601 13 Joris Gintilas
602 14 Giedrius Krasauskas
603 15 Auksė Lukonaitė
604 16 Rimantas Ratkevičius

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

1999 m. – 40 laida

Klasės auklėtoja – Gražina Boguslauskienė

40laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

605 1 Andžela Blaževič
606 2 Gražina Čaplia
607 3 Vladislav Deinarovič
608 4 Anton Dombrovskij
609 5 Diana Filistovič
610 6 Valerij Gigevič
611 7 Renald Grinevič
612 8 Nadežda Juchevič
613 9 Renata Kučinskaja
614 10 Inga Narkūnaitė
615 11 Andžej Ozarovskij
616 12 Marek Semenovič
617 13 Vytas Steponavičius
618 14 Evgenijus Uždavinys
619 15 Renata Vaitiekėnaitė
620 16 Jolanta Versockaja
621 17 Vilma Vinickaitė
622 18 Inga Voinič
623 19 Maksim Zablockij
624 20 Jadvyga Zechar

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2000 m. – 41 laida

Klasės auklėtoja – Violeta Goraninienė

41laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

625 1 Egidijus Arlauskas
626 2 Marekas Baranovskis
627 3 Tomas Baškys
628 4 Natalija Fedusova
629 5 Diana Liavševič
630 6 Aleksandras Mišančiukovas
631 7 Paulius Miškinis
632 8 Birutė Nastaravičiūtė
633 9 Jurijus Potapovas
634 10 Andžėjus Ragoža
635 11 Laura Rasimavičiūtė
636 12 Andrius Tumas
637 13 Ana Voronovič
638 14 Jelena Zvarygina

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2001 m. – 42 laida

Klasės auklėtoja – Violeta Goraninienė

42laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

639 1 Andžej Čaplia
640 2 Elžbeta Deinarovič
641 3 Raimund Dovgialo
642 4 Jolanta Glaudelytė
643 5 Ilona Kanapickaitė
644 6 Darius Kaziūnas
645 7 Jevgenij Laveckij
646 8 Stanislava Lunskaja
647 9 Teresa Ozarovska
648 10 Eleonora Paškevič
649 11 Mindaugas Politika
650 12 Alina Skolzniova
651 13 Diana Subačiūtė
652 14 Artūras Tamoševič
653 15 Ivona Tarasevič
654 16 Jurij Tarasevič
655 17 Alicija Urinovič
656 18 Stanislav Urynovič
657 19 Valdas Velička
658 20 Violeta Žavoronok
659 21 Monika Virvičiūtė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2002 m. – 43 laida

Klasės auklėtoja – Jadvyga Ravaitienė

43laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

660 1 Renata Bartkevič
661 2 Robertas Baškys
662 3 Jurijus Buganovas
663 4 Julija Dovžukaitė
664 5 Ieva Gladkaja
665 6 Žana Glaudelytė
666 7 Darius Jokubaitis
667 8 Aleksej Kovalenko
668 9 Mindaugas Nastaravičius
669 10 Robert Potapov
670 11 Tomas Repeika
671 12 Violeta Semenovič
672 13 Raimondas Sidliarevičius
673 14 Danuta Solobuda
674 15 Tadeuš Višneveckij
675 16 Margarita Zubkovskytė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2003 m. – 44 laida

Klasės auklėtoja – Jovita Masaitienė

44laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

676 1 Vitalijus Fedorovičius
677 2 Oksana Fedusova
678 3 Alfredas Grinevičius
679 4 Akvilė Karčiauskaitė
680 5 Jurij Ozarovskij
681 6 Liucija Paškevič
682 7 Vitalijus Petkevičius
683 8 Benas Sarpalius
684 9 Galina Skolzniova
685 10 Mindaugas Šalčiūnas
686 11 Ilona Urinovič
687 12 Jurgita Versockaja
688 13 Aleksandra Voronovič
689 14 Alina Zmitrovič

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2004 m. – 45 laida

Klasės auklėtojas – Irmantas Adomaitis

45laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

690 1 Aušra Barolytė
691 2 Sergej Carkov
692 3 Jevgenij Fedusov
693 4 Vitalijus Jankelevičius
964 5 Lech Jurcevič
695 6 Božena Kučinskaja
696 7 Valerij Laveckij
697 8 Vitalij Mišančiukov
698 9 Andrej Paškel
699 10 Albert Potapov
700 11 Daiva Repeikaitė
701 12 Evelina Rychter
702 13 Artūr Šimulevič
703 14 Valdemaras Suchockis
704 15 Inga Tarasevič
705 16 Alia Tunkevič
706 17 Kristina Tunkevič
707 18 Kristina Žabelovič

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2005 m. – 46 laida

Klasės auklėtoja – Teresė Vinslovaitė

46laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

708 1 Andrej Askerka
709 2 Aleksandra Askerkaitė
710 3 Diana Bielinytė
711 4 Renata Čaplia
712 5 Renata Čepulionytė
713 6 Audronė Kamarauskaitė
714 7 Julija Karpovič
715 8 Saulius Krapauskas
716 9 Miroslav Ladyš
717 10 Snežana Liavševič
718 11 Andžela Lisovskaja
719 12 Loreta Mackelaitė
720 13 Andžej Rekel
721 14 Renata Sakovič
722 15 Povilas Šalčiūnas
723 16 Olesia Tiščenko
724 17 Alisa Vasiukevič
725 18 Inga Višneveckaja

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2006 m. – 47 laida

Klasės auklėtoja – Violeta Goraninienė

47laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

726 1 Viktorija Baublytė
727 2 Julija Bogdanovič
728 3 Julija Doroškevič
729 4 Olga Macutkevič
730 5 Darius Miniauskas
731 6 Violeta Narkūnaitė
732 7 Martin Pachomov
733 8 Inesa Pašin
734 9 Neringa Povilaitytė
735 10 Valerij Rybak
736 11 Žana Snetkova
737 12 Ernesta Subačiūtė
738 13 Edita Šimulevič
739 14 Živilė Šulcytė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2007 m. – 48 laida

Klasės auklėtoja – Janina Ramonienė

48laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

740 1 Ernesta Alubeckaitė
741 2 Regina Buiko
742 3 Ruslan Jankelevič
743 4 Jovita Katauskytė
744 5 Renata Kolesnikaitė
745 6 Andžej Kolesnik
746 7 Natalija Mendus
747 8 Ivan Milevskij
748 9 Jurgita Remeikaitė
749 10 Marius Rožanovskis
750 11 Živilė Statkevič
751 12 Robert Tomaševič
752 13 Marek Urinovič
753 14 Donata Volodkovič
754 15 Ilona Volodkovič
755 16 Miroslav Zmitrovič

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2008 m. – 49 laida

Klasės auklėtoja – Tatjana Paškel

49laid

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

756 1 Deinarovič Antoni
757 2 Doroškevič Jevgenij
758 3 Fedorovič Jelena
759 4 Genalova Sandra
760 5 Germanas Romualdas
761 6 Katauskytė Justė
762 7 Klimaitė Simona
763 8 Masiukevič Božena
764 9 Pašin Jurgita
765 10 Požarickaja Beata
766 11 Pukelytė Edita
767 12 Ruselevič Svetlana
768 13 Rusina Jekatertina
769 14 Semenovič Ana
770 15 Siliuk Violeta
771 16 Skočik Lina
772 17 Stankevič Viktorija
773 18 Staševskaja Anželika
774 19 Stefanovic Jan-Dariuš
775 20 Taraškevič Roland
776 21 Taratasiuk Sergej
777 22 Vasilevska Diana

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2009 m. – 50 laida

Klasės auklėtoja – Regina Garpuškinienė

50laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

778 1 Alencynovič Božena
779 2 Chont Roland
780 3 Gaiduk Sergej
781 4 Ivanovas Erikas
782 5 Jankelevič Ilona
783 6 Jurcevič Renata
784 7 Latkauskaitė Jolanta
785 8 Laurinavičius Tomas
786 9 Matuiza Raimund
787 10 Miniauskas Raimondas
788 11 Narkunas Vitalij
789 12 Pliavgo Aneta
790 13 Radikovskaja Česlava
791 14 Radikovskaja Leokadija
792 15 Skaržinskaja Božena
793 16 Šalčiūnaitė Jolita
794 17 Šostak Vitalija
795 18 Špiliauskaitė Katerina
796 19 Urinovič Tadeuš
797 20 Volodkevič Jolanta

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2010 m. – 51 laida

Klasės auklėtoja – Laura Šlenderytė

51laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

798 1 Viktorija August
799 2 Pavel Bogdanovič
800 3 Julija Boguševič
801 4 Robert Boris
802 5 Nijolė Golubovskaja
803 6 Tomaš Jalovik
804 7 Marta Jurcevič
805 8 Jurgita Kislovska
806 9 Tatjana Laima Kukytė
807 10 Andžej Kuldoš
808 11 Jaroslav Mendus
809 12 Kšištov Pliavgo
810 13 Ernest Prontkelevič
811 14 Kotryna Rasiukevič
812 15 Jolanta Repeikaitė
813 16 Vitalij Siliuk
814 17 Katažina Stefanovič
815 18 Robert Ugrevič
816 19 Elvyra Vasilevskaja
817 20 Karolina Zablockaja

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2011 m. – 52 laida

Klasės auklėtoja – Regina Garpuškinienė

52laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

818 1 Kristijonas Čiuplinskas
819 2 Jurgita Janaudytė
820 3 Kamilė Karčiauskaitė
821 4 Viktorija Kondrat
822 5 Kristyna Kovalevska
823 6 Arnold Marcinkevič
824 7 Alina Maštaler
825 8 Albertas Osipovičius
826 9 Viktorija Sinkevič
827 10 Božena Statkevič
828 11 Lina Sukackaitė
829 12 Renata Svirko
830 13 Darius Šakas
831 14 Diana Uždavinytė
832 15 Vytautas Vertal
833 16 Ježy Volodkevič
834 17 Loreta Volodkevičiūtė

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2012 m. – 53 laida

Klasės auklėtoja – Edita Kazakevičiūtė

53laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

835 1 Svetlana Akinča
836 2 Aleksandra Baranovska
837 3 Aleksandra Bumbul
838 4 Ronald Bužinski
839 5 Edgar Kislovski
840 6 Agata Kuldoš
841 7 Sergej Marčuk
842 8 Darius Narkunas
843 9 Marija Spelman
844 10 Viktorija Valiuškevič
845 11 Laura Veršalovič
846 12 Viktorija Vinel
847 13 Slavomir Volodkevič
848 14 Andžej Žilo

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2013 m. – 54 laida

Klasės auklėtoja – Zita Prelgauskienė

54laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

849 1. Laura Aidukonytė
850 2 Elžbieta Borisaitė
851 3 Viktorija Borisionokaitė
852 4 Sniežana Bumbul
853 5 Dorota Butko
854 6 Tomas Kamarauskas
855 7 Artur Kondratovič
856 8 Beata Kovalevska
857 9 Andrij Leviščenko
858 10 Donata Mackelaitė
859 11 Eglė Mackelaitė
860 12 Robert Matuiza
861 13 Edgar Moroz
862 14 Dariuš Puzyno
863 15 Beata Stefanovič
864 16 Dariuš Ščensnovič
865 17 Lešek Vasiljev
866 18 Renata Zinkevič

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2014 m. – 55 laida

Klasės auklėtoja – Jūratė Taučiuvienė

55 Laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

867 1 Miroslav Babič
868 2 Aloyzas Bučinskis
869 3 Justyna Četyrkovska
870 4 Dominykas Čiuplinskas
871 5 Angelina Fedusova
872 6 Rimgaudas Iljinas
873 7 Diana Kamarauskaitė
874 8 Ivona Kurova
875 9 Andrius Lovčikas
876 10 Julijana Pašin
877 11 Margarita Peško
878 12 Agnieška Prontkelevič
879 13 Deimantas Repeika
880 14 Robert Rudol
881 15 Zbignev Ruselevič
882 16 Ričardas Serovas
883 17 Aleksandr Taratasiuk
884 18 Elžbieta Ulevič
885 19 Lešek Viduto
886 20 Edgar Žilo

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2015 m. – 56 laida

Klasės auklėtojas – Gintaras Taučius

56laida

A. Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

887 1 Andrejeva Agnieška
888 2 Bobrovič Nijolė
889 3 Baranovska Edita
890 4 Jarmulkovič Anžela
891 5 Ilgevičiūtė Elvyra
892 6 Kaminskaitė Lina
893 7 Kropa Edita
894 8 Kulakovski Tomaš
895 9 Pocius Rolandas
896 10 Puzyno Ivona
897 11 Raževičius Tomas
898 12 Rodevičiūtė Ugnė
899 13 Siliuk Roland
900 14 Sinkevič Greta
901 15 Snetkov Erik
902 16 Survila Karolis
903 17 Šum Ernestas
904 18 Tumanovas Ivaras
905 19 Versovki Oskard

A. Nr.  – eilės numeris abiturientų sąraše
K. Nr. – eilės numeris klasės dienyne

2016 m. – 57 laida

Klasės auklėtoja – Janina Ramonienė

57

A.    Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

906. 1. Akopova Karina
907. 2. Batiuškova Karina
908. 3. Ceškel Arnold
909. 4. Čaiko Darius
910. 5. Četyrkovski Česlav
911. 6. Dulskaja Aleksandra
912. 7. Grinevič Karolina
913. 8. Kamarauskaitė Jolita
914. 9. Kanapickaitė Greta
915. 10. Komiago Erik
916. 11. Paškel Daniel
917. 12. Raževičius Robertas
918. 13. Ridziauskas Markus Benediktas
919. 14. Šaulys Gytis
920. 15. Ščensnovič Aneta
921. 16. Tarasevič Diana
922. 17. Urinovič Karolina
923. 18. Volodin Denis
924. 19. Žilo Artūras

2017 m. – 58 laida

Klasės auklėtoja – Rita Sakalauskienė

dsc09457-1280x720

A.    Nr.

K. Nr.

Vardas, pavardė

925 1 Aidukonytė Beata
926 2 Antonovič Marek
927 3 Blaževič Vladislav
928 4 Chont Edvardas
929 5 Dazdorf Joana
930 6 Garpuškinaitė Monika
931 7 Kislovski Aleksandr
932 8 Krasauskas Danielius
933 9 Kulakovski Daniel
934 10 Laveckaitė Deimantė
935 11 Maslianikaitė Laura
936 12 Paškel Edvinas
937 13 Polonski Robert
938 14 Repeika Laimonas
939 15 Savel Tomaš
940 16 Stančik Paulina
941 17 Šiško Joana
942 18 Veršalovič Agata
943 19 Vozniakaitė Laura

2018 m. – 59 laida

Klasės auklėtojas – Artūras Masevičius

4m1a1956

A. Nr. K. Nr. Vardas, pavardė
944 1 Aidukonis Ernestas
945 2 Akopov Rustam
946 3 Andrejevskytė Rugilė
947 4 Dzidzelis Deividas
948 5 Gaiduk Daniel
949 6 Kuklytė Daiva
950 7 Marcinkevič Jaroslav
951 8 Mozerytė Simona
952 9 Radikovskaja Justyna
953 10 Stefanovičiūtė Evelina
954 11 Versocki Deividas
955 12 Viduto Monika
956 13 Zablocki Ryšard

2019 m. – 60 laida

Klasės auklėtoja – Dovilė Banienė, Tatjana Paškel

26-1

A. Nr. K. Nr. Vardas, pavardė
957 1 Butko Dominika
958 2 Četyrkovski Slavomir
959 3 Iljina Jana
960 4 Janukevič Evelina
961 5 Lovčikas Povilas
962 6 Narkūnaitė Paulina
963 7 Oželytė Gabrielė
964 8 Polonskaja Karolina
965 9 Raževičiūtė Ilona
967 10 Savel Dariuš
968 11 Skolzneva Karina
969 12 Ščensnovič Faustyna
970 13 Zinkevič Justyna