Gimnazijos direktorė
Jūratė Adrija Šidlauskienė
tel. (8 5) 246 08 83,
II vadybos kategorija,
pradinio ugdymo mokytoja ekspertė,
pedagoginio darbo stažas 25 metai
Metinės veiklos ataskaitos

no-foto2
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ilona Jacob
tel. (8 5) 246 08 84,
biologijos mokytoja metodininkė,
pedagoginio darbo stažas 13 metų

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Valerijus Rybak
tel. (8 5) 246 0884, kūno kultūros mokytojas, darbo stažas 4 metai