Mokinių saviraiškos koncertas

Straipsnio data 2015-06-04

Gimnazijos gyvenimas

Priešpaskutinę mokslo metų dieną – birželio 4-ąją visi gimnazijos mokiniai susibūrė į aktų salę, kur vyko ilgai lauktas, mokslo metus vainikuojantis mokinių saviraiškos koncertas. Jame pasirodė 6-IVG klasių mokiniai. 6-kai suvaidino „Pelenę“, kurią režisavo mokytoja G. Boguslauskienė.

Šiemet mokinių parengti pasirodymai džiugino branda ir kūrybiškumu. Koncerte buvo ir malonių staigmenų – tai Tomašo Kulakovskio ir Rustamo Akopovo pasirodymas.

Koncerto pabaigoje gimnazijos direktorė įteikė mokiniams padėkos raštus, laimėtus diplomus, projektų sertifikatus ir Lions pažangumo stipendijas pažangiausiems mokiniams.