Mokslo ir žinių diena Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje

Straipsnio data 2019-09-01

Rugsėjo 1-oji

Šiemet rugsėjo 1-oji  yra sekmadienis, todėl į Mokslo ir žinių šventę Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos mokiniai skubėjo rugsėjo 2 d. Vieni šios dienos laukė su jauduliu,o  kiti su nekantrumu, nes ji mokiniams, tėveliams, mokytojams pranešė, jog vasaros atostogos baigėsi. Prasideda mokslo metai…

Dešimtą valandą į gimnazijos kiemą, skambant iškilmingiems muzikos garsams, įžengė abiturientų lydimi pirmokėliai, nedrąsiai besižvalgantys, kur dingo mama ar tėtis. Iškilmingai pakėlus vėliavą, sugiedojus himną sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė. Ji džiaugėsi matydama grįžusius mokinius, drąsino priešmokyklinės ugdymo grupės mažuosius, kuriems šie metai  Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje pirmieji, visiems linkėjo gerų mokslo metų.Mokinius bei jų tėvus pasveikinti atvyko Elžieta Jankovska, Vilniaus r.savivaldybės Tarybos sekretorė. Viešnia linkėjo susitelkti bendram tikslui ir padaryti viską, kad gimnazijoje būtų gera. Visus gimnazijos bendruomenės narius  susimąstyti vertė parapijos klebono Miroslav Balcevič žodžiai, kuriuos lydėjo palaiminimas. Šiltus sveikinimo  žodžius pasakė 1 klasės mokinio Igno Antano Rudmino mama Ilona Rudminienė, o IVG klasės tėvų vardu kalbėjusi Irena Semenovič linkėjo, kad viltys siekti gerų rezultatų būtų įgyvendintos. Edvinas Rudol, mokinių tarybos pirmininkas, ragino mokinius reikšti iniciatyvą, tobulėti, siekti užsibrėžtų tikslų. Vėliau gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė pirmokams įteikė Lietuvos „Ryto“ draugijos dovanotas kuprines. Paskutiniai žodį tarė abiturientai, kurie pripažino, kad jų laukia įtempti mokslo metai ir abitūros egzaminai. Jie prašė mokytojų palaikymo ir skyrė visiems susirinkusiems skambią dainą. Įteikę gėles mokytojams, mokiniai, lydimi  plojimų bei šypsenų, skubėjo į pirmąją pamoką.

Džiaugiamės visais, pasirinkusiais mūsų gimnaziją. Lai šie metai Jiems būna patys geriausi!

    Rita Sakalauskienė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja