Filmo „Radviliada“ peržiūra

Straipsnio data 2018-10-23

Išvykos ir ekskursijos

Spalio 23 d. „Pasakos“ kino teatre vienuoliktokai ir dvyliktokai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Daiva Stakišaitiene ir Rita Sakalauskiene žiūrėjo Ramunės Rakauskaitės režisuotą dokumentinį filmą „Radviliada“. Kino kelionė „Radviliada“ – tai lietuviškas filmas, kuris pasakoja apie vieną galingiausių, įtakingiausių ir turtingiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių. Radvilos – lietuvių kilmės didikų giminė, iškilusi XVI a. pradžioje ir vyravusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiniame ir kultūriniame gyvenime iki XVII a. antrosios pusės. Filmo atspirties taškas – Jono Radvano poema „Radviliada“, kurioje poetas, sekdamas Vergilijaus „Eneida“, vartodamas jos poetinius įvaizdžius, aprašė Mikalojaus Radvilos Rudojo gyvenimą ir žygius, kėlė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumo idėją. Filme atgyja Ulos mūšis, kuriame lietuviai, vadovaujami Mikalojaus Radvilos Rudojo, visiškai sumušė Rusijos kariuomenę. Ulos mūšis, sustabdęs Rusijos skverbimąsi į Europą, yra vienas ryškiausių karybos pavyzdžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje. Tuometinis mūšis daugelio istorikų lyginamas su 1991 metų sausio 13-osios įvykiais. Mokiniai, žiūrėdami filmą, sužinojo daug įdomių faktų apie Mikalojų Radvilą Juodąjį, XVI a. vidurio pagrindinį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus ir užsienio politikos formuotoją, ir Mikalojų Kristupą Radvilą Našlaitėlį, savo įspūdžius apie piligriminę kelionę į Šventąją Žemę paskelbusį kūrinyje „Kelionė į Jeruzalę“, bei stebėjosi įtakingos giminės pasirinkimais, drąsa ir pasiaukojimu.

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Stakišaitienė

img_0263
Radvilų giminė kilusi iš bajorų Astikų, kurių tėvonija buvo netoli Kernavės.