Projektas „Aš – bendruomenės narys“

Straipsnio data 2016-11-03

„Aš – bendruomenės narys“ Projektai

Šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienam asmeniui vis svarbiau tampa priklausyti kam nors, būti ko nors dalimi. Tinkamo lyderio viena iš savybių yra pakantumas kitam. Mokydamiesi ir veikdami gimnazijoje, mokiniai stiprina jos bendruomenę, kuri tampa atviresnė kaimo bendruomenei. Šis projektas skirtas stiprinti santykius tarp gimnazijos bendruomenės ir kitų kaimo institucijų, žmonių. Bendradarbiaudami mokiniai geba sukurti daugelį veiklų ir patys gauna emocinį pasitenkinimą, kas palieka gilų pėdsaką jų asmenybės formavimuisi. Dalyvaudami projekte mokiniai ugdo kūrybiškumą,  mąstymo autentiškumą, grupinio bendravimo įgūdžius.

Projekte dalyvauja 6-IIG klasės mokiniai. Šis projektas yra tęstinis.

Projekto uždaviniai:

  • Stiprinti mokinių bendruomeniškumo jausmą.
  • Vienyti gimnazijos bendruomenę, skatinant savanorystės modelį ir vykdant įvairias akcijas.
  • Supažindinti mokinius su kaimo bendruomene ir jos sudėtimi.
  • Plėtoti bendradarbiavimą su Marijampolio lopšelio-darželio priešmokykline grupe per įvairius užsiėmimus.
  • Stiprinti ryšius su Marijampolio seniūnija, ambulatorija, kaimo biblioteka.
  • Dalyvauti akcijoje „Gerumo traukinys“, skirtą Prūdiškių socialinės globos namų gyventojams.

Numatomas rezultatas

Mokiniai pagerina kultūrinę, meninę savimonę. Bendradarbiaudami su kitais asmenimis tampa pakantesni kitam, įgyja daugiau bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Gilėja priklausymo bendruomenei suvokimas. Apsilankymo darželyje metu labiau išugdoma mokinių kantrybė, empatija. Mokiniai pagilina savęs pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Projekto nariai parengia nuotraukų parodą apie projekto veiklas, informaciją apie projektą skelbia gimnazijos svetainėje.

Projekto vadovė Regina Garpuškinienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė