Jaunųjų skaitovų būrys kasmet gausėja

Straipsnio data 2016-03-11

Konkursai

Kovo 11 dieną vykusiame tradiciniame meninio skaitymo konkurse, o šiais  metais konkursą skyrėme Meilės Lukšienės vardo įprasminimui, dalyvavo nemažas skaičius pradinių klasių mokinių.
Pasirodymus vertino kompetentinga komisija: Jūratė Adrija Šidlauskienė, gimnazijos direktorė, Sandra Palikevičienė, gimnazijos specialioji pedagogė – logopedė ir gimnazijos bibliotekininkė, Daiva Rodevičienė.
Nurimus konkurso jauduliui, sužibus džiaugsmo, o gal nusivylimo ašarai, vertinimo komisijos pirmininkė Jūratė Adrija Šidlauskienė pasidžiaugė, jog gimnazijoje daug talentingų mokinių, mylinčių Tėvynę, puoselėjančių meninį žodį, gebančių suprasti bei vertinti pasirinktą kūrinį ir įtaigiu žodžiu, mimika bei emocija veikti klausytoją.
Belieka linkėti nugalėtojams sėkmės zoniniame etape ir tikėtis, jog meninio žodžio sėkla, pasėta jaunose širdyse, išaugs į tvirtą meilės ir ištikimybės gimtajai kalbai bei Tėvynei ąžuolą. Zoniniame etape mūsų gimnaziją atstovaus  2 klasės mokinė Kotryna Gribauskaitė ir 4 klasės mokinė Emilija Višneveckytė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Andrikonienė