Faustinos gailestingumo istorijos vaidinimas

Straipsnio data 2016-03-17

Gimnazijos gyvenimas

2016 m. kovo 17 d. gimnazijoje lankėsi Parudaminio klebonas Miroslav Balcevič ir Gailestingumo vienuolių savanoriaujantis jaunimas, kurie gavėnios ir gailestingumo jubiliejinių metų proga parodė sesers Faustinos gailestingumo istorijos vaidinimą. Vaidinimo metu buvo pristatyta gailestingumo paveikslo atsiradimo istorija ir puoselėjamas sesers Faustinos gyvenimu liudytas Dievo gailestingumas.

Vilius Biveinis, tikybos mokytojas